Portugheză | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formal, foarte politicos
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formal, politicos
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formal, direct
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formal, direct
Het te betalen totaalbedrag is ...
O valor total a pagar é...
Formal, direct
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formal, foarte politicos
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formal, politicos
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formal, politicos
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formal, politicos
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formal, direct
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formal, direct
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formal, foarte direct
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formal, foarte direct
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formal, politicos