Engleză | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
For my services I kindly request the following payment…
Formal, foarte politicos
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formal, politicos
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
The pro forma invoice will be faxed.
Formal, direct
Płatne przy odbiorze.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formal, direct
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
The total amount payable is…
Formal, direct
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formal, foarte politicos
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formal, politicos
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formal, politicos
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formal, politicos
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formal, direct
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Please send your payment promptly.
Formal, direct
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
We have not yet received payment for…
Formal, foarte direct
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formal, foarte direct
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formal, politicos