Franceză | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Merci de régler le montant suivant...
Formal, foarte politicos
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formal, politicos
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La facture pro forma sera faxée.
Formal, direct
Płatne przy odbiorze.
Réglable directement après réception des biens.
Formal, direct
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
La montant total à payer est de...
Formal, direct
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formal, foarte politicos
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formal, politicos
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formal, politicos
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formal, politicos
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formal, direct
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formal, direct
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formal, foarte direct
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formal, foarte direct
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formal, politicos