Cehă | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, foarte politicos
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, politicos
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, foarte politicos
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, politicos
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, politicos
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, politicos
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, foarte direct
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, foarte direct
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, politicos