Olandeză | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, foarte politicos
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, politicos
Мы пришлем вам счет по факсу
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, direct
Оплата сразу после доставки товара
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, direct
Общая сумма...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, direct
Мы выписываем счета только в евро
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, foarte politicos
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, politicos
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, politicos
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, politicos
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, direct
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, direct
Мы еще не получили оплату за...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, foarte direct
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, foarte direct
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, politicos