Română | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formal, foarte politicos
Encontrará adjunta la factura número...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formal, politicos
La factura pro forma será enviada por fax.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formal, direct
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formal, direct
El monto total a pagar es...
Suma totală de plată este...
Formal, direct
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formal, foarte politicos
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formal, politicos
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formal, politicos
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formal, politicos
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formal, direct
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formal, direct
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formal, foarte direct
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formal, foarte direct
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formal, politicos