Franceză | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Fromal, foarte politicos
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formal, politicos
Můžeme si sjednat schůzku?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formal, politicos
Myslím, že bychom se měli setkat.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formal, foarte politicos
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formal, politicos
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formal, politicos
Musím odložit naši schůzku do...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formal, politicos
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formal, politicos
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formal, direct
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formal, politicos
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formal, politicos
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formal, politicos
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formal, politicos