Poloneză | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Fromal, foarte politicos
언제가 괜찮으시겠습니까?
Kiedy Panu odpowiada?
Formal, politicos
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Formal, politicos
만나뵈어야 할 것 같네요.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Formal, foarte politicos
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Formal, politicos
다른 날로 미뤄도 될까요?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Formal, politicos
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Formal, politicos
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Formal, politicos
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Formal, direct
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formal, politicos
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Formal, politicos
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Formal, politicos
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Formal, politicos