Maghiară | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

I would like an appointment with Mr Smith please.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Fromal, foarte politicos
When would it suit you?
Mikor lenne jó Önnek?
Formal, politicos
Can we arrange a meeting?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formal, politicos
I think we should meet.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

I wonder whether we can postpone our meeting?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formal, foarte politicos
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formal, politicos
Would it be possible to set another date?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formal, politicos
I have to postpone our meeting until…
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formal, politicos
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formal, politicos
I am forced to change the date of our meeting.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formal, direct
Could we make it a bit earlier/later?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formal, politicos
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formal, politicos
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formal, politicos
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formal, politicos