Poloneză | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

I would like an appointment with Mr Smith please.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Fromal, foarte politicos
When would it suit you?
Kiedy Panu odpowiada?
Formal, politicos
Can we arrange a meeting?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Formal, politicos
I think we should meet.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

I wonder whether we can postpone our meeting?
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Formal, foarte politicos
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Formal, politicos
Would it be possible to set another date?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Formal, politicos
I have to postpone our meeting until…
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Formal, politicos
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Formal, politicos
I am forced to change the date of our meeting.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Formal, direct
Could we make it a bit earlier/later?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formal, politicos
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Formal, politicos
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Formal, politicos
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Formal, politicos