Turcă | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Fromal, foarte politicos
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Formal, politicos
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Formal, politicos
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Formal, foarte politicos
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Formal, politicos
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Formal, politicos
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Formal, politicos
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Formal, politicos
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Formal, direct
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Formal, politicos
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Formal, politicos
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Formal, politicos
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Formal, politicos