Vietnameză | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Fromal, foarte politicos
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Formal, politicos
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Formal, politicos
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Formal, foarte politicos
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Formal, politicos
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Formal, politicos
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Formal, politicos
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Formal, politicos
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Formal, direct
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Formal, politicos
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Formal, politicos
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Formal, politicos
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Formal, politicos