Engleză | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Fromal, foarte politicos
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
When would it suit you?
Formal, politicos
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Can we arrange a meeting?
Formal, politicos
Bence görüşmemiz gerekiyor.
I think we should meet.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formal, foarte politicos
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formal, politicos
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to set another date?
Formal, politicos
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
I have to postpone our meeting until…
Formal, politicos
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formal, politicos
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
I am forced to change the date of our meeting.
Formal, direct
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Could we make it a bit earlier/later?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, politicos
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formal, politicos
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formal, politicos
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formal, politicos