Franceză | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Fromal, foarte politicos
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formal, politicos
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formal, politicos
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formal, foarte politicos
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formal, politicos
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formal, politicos
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formal, politicos
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formal, politicos
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formal, direct
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formal, politicos
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formal, politicos
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formal, politicos
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formal, politicos