Daneză | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Předseda představenstva a generální ředitel
Formand og Administrerende Direktør
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Generální ředitel (CEO)
Administrerende Direktør
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Marketingový ředitel
Marketingdirektør
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Obchodní ředitel
Salgschef
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Ředitel servisu / klientských služeb
Kundeservice Direktør
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Personální ředitel
Personaledirektør
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Personální ředitel
Personaleafdelingsleder
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Office Manager
Kontorleder
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Tajemník společnosti
Virksomheds Sekretær
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Hlavní účetní
Regnskabschef
Angajatul responsabil de finanţe
Ředitel informačních technologií
Teknisk Direktør
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Vedoucí výzkumu a vývoje
Forskning og Udviklings Direktør
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Produkční ředitel
Produktionsleder
Angajatul responsabil de producţie
Ředitel továrny
Fabriksdirektør
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat