Hindi | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Předseda představenstva a generální ředitel
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Generální ředitel (CEO)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Marketingový ředitel
विक्रय निर्देशक
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Obchodní ředitel
विक्री प्रबंधक
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Ředitel servisu / klientských služeb
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Personální ředitel
मानव संसाधन निर्वाहक
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Personální ředitel
मानव संसाधन निर्वाहक
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Office Manager
निर्वाहक
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Tajemník společnosti
कंपनी सचिव
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Hlavní účetní
मुख्य लेखापाल
Angajatul responsabil de finanţe
Ředitel informačních technologií
तकनीकि अधिकारी
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Vedoucí výzkumu a vývoje
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Produkční ředitel
उत्पादन निर्देशक
Angajatul responsabil de producţie
Ředitel továrny
कारखाने का निर्वाहक
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat