Română | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Předseda představenstva a generální ředitel
Director general.
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Generální ředitel (CEO)
Director general executiv.
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Marketingový ředitel
Director de marketing
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Obchodní ředitel
Director de vânzări
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Ředitel servisu / klientských služeb
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Personální ředitel
Director de personal
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Personální ředitel
Director de resurse umane
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Office Manager
Şef de birou
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Tajemník společnosti
Secretar
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Hlavní účetní
Contabil şef
Angajatul responsabil de finanţe
Ředitel informačních technologií
Director tehnic
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de cercetare şi dezvoltare
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Produkční ředitel
Director de producţie
Angajatul responsabil de producţie
Ředitel továrny
Directorul de fabrică
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat