Spaniolă | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de mercadeo
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de ventas
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Director de atención al cliente
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Υπεύθυνος Γραφείου
Director / Gerente
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretario de la Sociedad
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador principal
Angajatul responsabil de finanţe
Τεχνικός Διευθυντής
Director de informática
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de investigación y desarrollo
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Διευθυντής παραγωγής
Director de producción
Angajatul responsabil de producţie
Διευθυντής Εργοστασίου
Director de fábrica
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat