Hindi | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

ประธานและกรรมการบริษัท
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
กรรมการผู้จัดการ
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
ผู้จัดการทางการตลาด
विक्रय निर्देशक
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
ผู้จัดการการขาย
विक्री प्रबंधक
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
กรรมการบุคลากร
मानव संसाधन निर्वाहक
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
मानव संसाधन निर्वाहक
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
ผู้จัดการสำนักงาน
निर्वाहक
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
เลขาธิการของบริษัท
कंपनी सचिव
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
หัวหน้านักบัญชี
मुख्य लेखापाल
Angajatul responsabil de finanţe
ผู้บริหารทางเทคนิค
तकनीकि अधिकारी
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
ผู้บริหารด้านการผลิต
उत्पादन निर्देशक
Angajatul responsabil de producţie
ผู้จัดการโรงงาน
कारखाने का निर्वाहक
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat