Hindi | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc điều hành
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
विक्रय निर्देशक
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
विक्री प्रबंधक
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng văn phòng
निर्वाहक
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Thư ký trưởng
कंपनी सचिव
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Kế toán trưởng
मुख्य लेखापाल
Angajatul responsabil de finanţe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
तकनीकि अधिकारी
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
उत्पादन निर्देशक
Angajatul responsabil de producţie
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
कारखाने का निर्वाहक
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat