Hindi | Expresii - Afaceri | Rezervări

Rezervări - Rezervarea

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Formal, politicos
Přál bych si zarezervovat...
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Formal, politicos
Máte volná místa na...
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Formal, politicos
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Formal, politicos
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Formal, politicos
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Formal, politicos
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Formal, politicos

Rezervări - Schimbări

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Formal, politicos
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Formal, politicos
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Formal, foarte politicos
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Formal, politicos

Rezervări - Anularea

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Formal, politicos
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Formal, politicos
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Formal, politicos
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Formal, politicos