Daneză | Expresii - Afaceri | Rezervări

Rezervări - Rezervarea

I would like to book…
Jeg vil gerne booke...
Formal, politicos
I wish to book…
Jeg ønsker at booke...
Formal, politicos
Do you have any vacancies on…
Har i nogle ledige værelser den...
Formal, politicos
I would like to reserve a room on the…
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
Formal, politicos
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
Formal, politicos
I would like to reserve…in the name of...
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
Formal, politicos
We also need the following equipment and services:
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
Formal, politicos

Rezervări - Schimbări

Would it be possible to change the date of the booking to…
Er det muligt at ændre booking datoen til...
Formal, politicos
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
Formal, politicos
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
Formal, foarte politicos
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
Formal, politicos

Rezervări - Anularea

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
Formal, politicos
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
Formal, politicos
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
Formal, politicos
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
Formal, politicos