Chineză | Expresii - Afaceri | Rezervări

Rezervări - Rezervarea

Mi ŝatus rezervi...
我想预订...
Formal, politicos
Mi deziras rezervi...
我希望预订...
Formal, politicos
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
在...的时候还有空位吗?
Formal, politicos
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
我想在...的时候预订一个房间
Formal, politicos
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Formal, politicos
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
我想以...的名字预订一个...
Formal, politicos
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
我们还需要下列设备和服务:
Formal, politicos

Rezervări - Schimbări

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
将预订时间改为...可以吗?
Formal, politicos
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Formal, politicos
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Formal, foarte politicos
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Formal, politicos

Rezervări - Anularea

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Formal, politicos
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Formal, politicos
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Formal, politicos
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Formal, politicos