Spaniolă | Expresii - Afaceri | Rezervări

Rezervări - Rezervarea

Ik zou graag ... reserveren ...
Quisiera reservar...
Formal, politicos
Ik wil graag ... reserveren ...
Me gustaría reservar...
Formal, politicos
Heeft u een vrije kamer op ...
¿Tiene una habitación disponible para...
Formal, politicos
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Quisiera reservar una habitación para el...
Formal, politicos
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Formal, politicos
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Quisiera reservar... a nombre de...
Formal, politicos
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Formal, politicos

Rezervări - Schimbări

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Formal, politicos
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Formal, politicos
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Formal, foarte politicos
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Formal, politicos

Rezervări - Anularea

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Formal, politicos
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Formal, politicos
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Formal, politicos
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Formal, politicos