Poloneză | Expresii - Afaceri | Rezervări

Rezervări - Rezervarea

Quisiera reservar...
Chciałbym zarezerwować...
Formal, politicos
Me gustaría reservar...
Chcę zarezerwować...
Formal, politicos
¿Tiene una habitación disponible para...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formal, politicos
Quisiera reservar una habitación para el...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formal, politicos
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formal, politicos
Quisiera reservar... a nombre de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formal, politicos
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formal, politicos

Rezervări - Schimbări

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formal, politicos
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formal, politicos
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formal, foarte politicos
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formal, politicos

Rezervări - Anularea

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formal, politicos
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formal, politicos
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formal, politicos
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formal, politicos