Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des