Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Vážený pane/Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Milý Johne,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
V návaznosti na...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
V návaznosti na...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des