Germană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Vážený pane,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Vážený pane/Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Milý Johne,
Lieber Johann,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, în numele întregii companii.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, în numele întregii companii.
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitări formale, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Solicitări formale, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitări formale, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitări formale, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitări formale, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitări formale, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitări formale, politicos
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitări formale, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitări formale, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitări formale, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitări formale, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitări formale specifice, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby...
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des