Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Vážený pane,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Vážený pane/Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Milý Johne,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des