Rusă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Vážená paní,
Уважаемая госпожа
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Vážený pane/Vážená paní,
Уважаемые...
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dobrý den,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Milý Johne,
Привет, Иван!
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formal, în numele întregii companii.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formal, în numele întregii companii.
V návaznosti na...
Ввиду...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
V návaznosti na...
В отношении...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Solicitări formale, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Solicitări formale, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Solicitări formale, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitări formale, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitări formale, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitări formale, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitări formale, politicos
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitări formale, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitări formale, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Solicitări formale, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Solicitări formale, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitări formale specifice, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby...
Мы намерены...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, politicos
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
С уважением ваш...
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des