Daneză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
尊敬的女士,
Kære Fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Formal, în numele întregii companii.
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, în numele întregii companii.
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem pentru altcineva.
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Solicitări formale, tentative
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Solicitări formale, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitări formale, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitări formale, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitări formale, foarte politicos
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitări formale, politicos
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitări formale, politicos
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitări formale, politicos
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Solicitări formale, direct
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Solicitări formale, direct
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Solicitări formale, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitări formale specifice, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, politicos
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
此致
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des