Esperanto | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

尊敬的主席先生,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
亲爱的约翰,
Estimata John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
我们因为...给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formal, în numele întregii companii.
我们写这封信是因为...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, în numele întregii companii.
因贵公司...
Plu al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
我写这封信,想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitări formale, tentative
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Solicitări formale, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Solicitări formale, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitări formale, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitări formale, foarte politicos
您能将…发送给我吗
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, politicos
我们对接受/获得...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitări formale, politicos
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitări formale, politicos
您能推荐...吗?
Ĉu vi povas rekomendi...
Solicitări formale, direct
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, direct
请您尽快按要求将...
Vi estas urĝe petita al...
Solicitări formale, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Solicitări formale specifice, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您…
Antaŭdankon…
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, politicos
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mai puţin formal, politicos
此致
Altestime,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Altestime,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Altestime,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des