Română | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, în numele întregii companii.
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, în numele întregii companii.
因贵公司...
În legătură cu...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, când scriem pentru altcineva.
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Solicitări formale, tentative
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Solicitări formale, tentative
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitări formale, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Solicitări formale, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Solicitări formale, foarte politicos
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Solicitări formale, politicos
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Solicitări formale, politicos
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Solicitări formale, politicos
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Solicitări formale, direct
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Solicitări formale, direct
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitări formale, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Solicitări formale specifice, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, politicos
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mai puţin formal, politicos
此致
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Cu respect,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Cu bine,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des