Spaniolă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, în numele întregii companii.
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Formal, în numele întregii companii.
因贵公司...
Con relación a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Solicitări formale, tentative
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Solicitări formale, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Solicitări formale, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Solicitări formale, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Solicitări formale, foarte politicos
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Solicitări formale, politicos
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Solicitări formale, politicos
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Solicitări formale, politicos
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Solicitări formale, direct
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Solicitări formale, direct
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Solicitări formale, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Solicitări formale specifice, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, politicos
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mai puţin formal, politicos
此致
Se despide cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Atentamente,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Respetuosamente,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des