Suedeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formal, în numele întregii companii.
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formal, în numele întregii companii.
因贵公司...
Vidare till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitări formale, tentative
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitări formale, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitări formale, tentative
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitări formale, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitări formale, foarte politicos
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitări formale, politicos
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitări formale, politicos
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitări formale, politicos
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitări formale, direct
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitări formale, direct
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Solicitări formale, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitări formale specifice, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mai puţin formal, politicos
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des