Daneză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
사모님께 드립니다.
Kære Fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
관계자분들께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
관계자분께 드립니다.
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
친애하는 김철수님,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
친애하는 최수정님,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
친애하는 김미나님,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
친애하는 신수경님,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
반가운 김미경님,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
반가운 철호씨,
Kære John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver til jer angående...
Formal, în numele întregii companii.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, în numele întregii companii.
....에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
....에 대해 말씀드리자면,
I henhold til...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem pentru altcineva.
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vil du have noget imod at...
Solicitări formale, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Kunne du være så venlig at...
Solicitări formale, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitări formale, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitări formale, foarte politicos
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitări formale, foarte politicos
....을 보내주시겠습니까?
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitări formale, politicos
....을 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitări formale, politicos
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitări formale, politicos
...을 추천해주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Solicitări formale, direct
...을 보내주시겠습니까?
Kan du venligst sende mig...
Solicitări formale, direct
신속히 ...을 하십시오.
Du er snarest anmodet til at...
Solicitări formale, foarte direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitări formale specifice, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Solicitări formale, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Det er vores hensigt at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, foarte politicos
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, politicos
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
... 드림,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... 드림,
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 올림,
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 보냄,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
... 가,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des