Franceză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

친애하는 사장님께,
Monsieur le président,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
관계자님께 드립니다.
Monsieur,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
사모님께 드립니다.
Madame,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
관계자님께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
관계자분들께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
관계자분께 드립니다.
Aux principaux concernés,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
친애하는 김철수님,
Monsieur Dupont,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
친애하는 최수정님,
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
친애하는 김미나님,
Mademoiselle Dupont,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
친애하는 신수경님,
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
반가운 김미경님,
Monsieur Dupont,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
반가운 철호씨,
Cher Benjamin,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons concernant...
Formal, în numele întregii companii.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons au sujet de...
Formal, în numele întregii companii.
....에 관하여 말씀드리자면,
Suite à...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
....에 대해 말씀드리자면,
En référence à...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
J'écris afin de me renseigner sur...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Je vous écris de la part de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Votre société fut recommandée par...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Solicitări formale, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Auriez-vous l'amabilité de...
Solicitări formale, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Solicitări formale, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Solicitări formale, foarte politicos
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Solicitări formale, foarte politicos
....을 보내주시겠습니까?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Solicitări formale, politicos
....을 받아보고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Solicitări formale, politicos
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Je me permets de vous demander si...
Solicitări formale, politicos
...을 추천해주시겠습니까?
Pourriez-vous recommander...
Solicitări formale, direct
...을 보내주시겠습니까?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Solicitări formale, direct
신속히 ...을 하십시오.
Nous vous prions de...
Solicitări formale, foarte direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Nous vous serions reconnaissants si...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Quelle est votre liste des prix pour...
Solicitări formale specifice, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Solicitări formale, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Notre intention est de...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Nous regrettons de vous informer que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formal, foarte politicos
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formal, foarte politicos
... 에 관해 미리 감사드립니다.
En vous remerciant par avance...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formal, foarte politicos
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formal, politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formal, politicos
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Merci pour votre aide.
Formal, politicos
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Merci de votre confiance.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formal, foarte direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Dans l'attente de votre réponse.
Mai puţin formal, politicos
... 드림,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... 드림,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 올림,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 보냄,
Meilleures salutations,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
... 가,
Cordialement,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des