Germană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

친애하는 사장님께,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
관계자님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
사모님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
관계자님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
관계자분들께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
관계자분께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
친애하는 김철수님,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
친애하는 최수정님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
친애하는 김미나님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
친애하는 신수경님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
반가운 김미경님,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
반가운 철호씨,
Lieber Johann,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, în numele întregii companii.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, în numele întregii companii.
....에 관하여 말씀드리자면,
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
....에 대해 말씀드리자면,
In Bezug auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem pentru altcineva.
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitări formale, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Wären Sie so freundlich...
Solicitări formale, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitări formale, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitări formale, foarte politicos
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitări formale, foarte politicos
....을 보내주시겠습니까?
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitări formale, politicos
....을 받아보고 싶습니다.
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitări formale, politicos
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitări formale, politicos
...을 추천해주시겠습니까?
Können Sie ... empfehlen...
Solicitări formale, direct
...을 보내주시겠습니까?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitări formale, direct
신속히 ...을 하십시오.
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitări formale, foarte direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitări formale specifice, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
... 드림,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... 드림,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 올림,
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 보냄,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
... 가,
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des