Spaniolă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
관계자님께 드립니다.
Distinguidos Señores:
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
관계자분들께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
관계자분께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
친애하는 김철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
친애하는 최수정님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
친애하는 김미나님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
친애하는 신수경님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
반가운 김미경님,
Estimado Sr. Pérez:
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
반가운 철호씨,
Querido Juan:
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, în numele întregii companii.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Le escribimos en referencia a...
Formal, în numele întregii companii.
....에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
....에 대해 말씀드리자면,
En referencia a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
¿Sería posible...
Solicitări formale, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
¿Tendría la amabilidad de...
Solicitări formale, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Solicitări formale, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Solicitări formale, foarte politicos
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Solicitări formale, foarte politicos
....을 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Solicitări formale, politicos
....을 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Solicitări formale, politicos
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Solicitări formale, politicos
...을 추천해주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Solicitări formale, direct
...을 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Solicitări formale, direct
신속히 ...을 하십시오.
Se le insta urgentemente a...
Solicitări formale, foarte direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
....의 현재 정가가 얼마입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Solicitări formale specifice, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Solicitări formale, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Es nuestra intención...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Lamentamos informarle que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, foarte politicos
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, foarte politicos
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Le agradecemos de antemano...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, foarte politicos
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, politicos
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, politicos
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Si requiere más información...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, foarte direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mai puţin formal, politicos
... 드림,
Se despide cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... 드림,
Atentamente,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 올림,
Respetuosamente,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 보냄,
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
... 가,
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des