Suedeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
반가운 철호씨,
Bäste John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Formal, în numele întregii companii.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Formal, în numele întregii companii.
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitări formale, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitări formale, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitări formale, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitări formale, foarte politicos
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitări formale, foarte politicos
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitări formale, politicos
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitări formale, politicos
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitări formale, politicos
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitări formale, direct
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitări formale, direct
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Solicitări formale, foarte direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitări formale specifice, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, politicos
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mai puţin formal, politicos
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
... 가,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des