Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Kære Fru,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Kære Hr./Fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Kære John,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vi skriver til jer angående...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Vi skriver i forbindelse med...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
I fortsættelse af...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I henhold til...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vil du have noget imod at...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Kunne du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Vil du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Kan du venligst sende mig...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Du er snarest anmodet til at...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Vi vil være taknemmelig hvis...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Det er vores hensigt at...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Hvis du ønsker mere information...
If you require more information ...
Formal, direct
Vi sætter pris på jeres forretning.
We appreciate your business.
Formal, direct
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Med venlig hilsen
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des