Cehă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Milý Johne,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
V návaznosti na...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
V návaznosti na...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des