Daneză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Kære Fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Kære John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
I henhold til...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des