Esperanto | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Estimata John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Plu al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Kun referenco al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Altestime,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Altestime,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Altestime,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des