Finlandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Hyvä John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille koskien...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Koskien...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Viitaten...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Haluan kysyä voisiko...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Voisitteko suositella...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Tavoitteemme on...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, direct
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, direct
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Terveisin,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des