Germană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Lieber Johann,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
In Bezug auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Wären Sie so freundlich...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Können Sie ... empfehlen...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
If you require more information ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
We appreciate your business.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des