Italiană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Gentilissimo,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Gentilissima,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Gentile Mario,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
In riferimento a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Per quanto concerne...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
La contatto per conto di...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Le dispiacerebbe...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
La contatto per sapere se può...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Le sarei veramente grata/o se...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Le sarei riconoscente se volesse...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Mi trovo a chiederLe di...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Potrebbe raccomadarmi...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
La invitiamo caldamente a...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Le saremmo grati se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
È nostra intenzione...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Dopo attenta considerazione...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formal, direct
If you require more information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formal, direct
We appreciate your business.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Sentiamoci, il mio numero è...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Spero di sentirLa presto.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
In fede,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Cordiali saluti
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Cordialmente,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Saluti
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Saluti
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des