Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des