Portugheză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Escrevemos a respeito de...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Escrevemos em atenção a...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Em relação à/ao ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Em atenção à/ao...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Teria a gentileza de...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
O senhor poderia recomendar...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, direct
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formal, direct
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Lembranças,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Abraços,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des