Română | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
În legătură cu...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Referitor la...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Cu bine,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des